Vem har rätt att använda sig av en miljömärkning?

Idag finns det en hel del olika miljömärkningar och vilken man får använda sig av beror på vad man säljer och om produkten eller tjänsten uppfyller kraven.

Nedan hittar du en sammanfattning av vanliga produkter och tjänster och vilken miljömärkning man får använda sig av om dessa uppfyller kraven:

För produkter med en stor inverkan på miljön, som exempelvis sköljmedel, används miljömärkningen Bra Miljöval. Denna kan även användas på tjänster, som till exempel transporter.

För produkter eller tjänster där hela livscykeln anses ha liten påverkan på miljön, från produktion till avfall, används miljömärkningarna EU Ecolabel eller Svanen. EU Ecolabel kan användas på produkter och tjänster såsom skor, värmepumpar och campingplatser och Svanen kan användas på produkter och tjänster såsom datorer, golv och restauranger.

När det rör sig om ekologiskt odlade livsmedel så används miljömärkningen EU-ekologiskt. För livsmedel som möter kraven om djuromsorg, socialt ansvar och har lite påverkan på klimatet används miljömärkningen KRAV. Om det rör sig om fisk så kan miljömärkningen MSC användas, vilken visar på att fisken fiskades på ett hållbart sätt och att inte fisket hade stor påverkan på det marina livet.

För produktioner inom textil kan miljömärkningen GOTS användas om textilerna uppfyller kraven från råvara till färdig produkt. Denna märkning ställer även krav på att personalen har bra arbetsförhållanden.

Konsumenter och säljare idag är mycket mer medvetna än vad de var för några år sedan. Företag har börjat förstå vikten av miljömärkning, att dessa ökar försäljningen av deras produkter och att konsumenten har blivit mer miljömedveten och vill kunna handla med gott samvete. Därför är det väldigt viktigt att man både som konsument och säljare har koll på de olika miljömärkningarna och vad de innebär samt när man får använda dem.

När och varför skapades miljömärkningarna?


År 1985 grundades den svenska organisationen KRAV som är en ekonomisk förening där bland annat de stora kedjorna Coop, Arla och ICA är medlemmar. I början bestod KRAV främst av regler kring djurhållning men idag innefattar reglerna och kraven områden även inom ekologisk odling och hållbart fiske. Det svenskägda statliga företaget Miljömärkning Sverige AB grundades år 1998 av regeringen och det är de som sköter märkningarna av Svanen och EU Ecolabel. Detta företag drivs utan vinstsyfte och syftet med företaget är att konsumenterna enkelt ska kunna finna produkter som påverkar miljön mindre än andra produkter. Inte långt därefter grundades Naturskyddsföreningens egen miljömärkning Bra Miljöval som nu har funnits i 25 år med syfte att hjälpa konsumenter att hitta produkter som inte är lika skadliga för miljön.

Vilka krav ställs på företagen för att de ska få använda sig av miljömärkningarna?

För att företagen ska få använda sig av dessa miljömärkningar behöver de uppfylla de kriterier och krav som ställs. Dessa följs även upp av organisationerna så det är viktigt att företagen ser över kraven noga innan de sätter miljömärkningen på sina produkter eller tjänster. Så vad har de olika miljömärkningarna för krav? Nedan tar vi upp tre av de största miljömärkningarna:
– Som tidigare nämnts så används miljömärkningen Bra Miljöval på produkter som har stor påverkan på miljön. Det kan handla om el och för att få märkningen behöver denna vara förnybar och komma från godkända anläggningar samt att företaget ska investera pengar i miljöprojekt. För mer information kring Bra Miljöval har kan du använda dig av Bra Miljövals video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GzmDY1svyio
– Miljömärkningen Svanen är ett nordiskt miljömärke och för att produkter eller tjänster ska få denna miljömärkning behöver hela livscykeln ha liten påverkan på miljön då de ser över hur produkten eller tjänsten framställs, används och sedan återvinns eller skickas till avfall. För mer information kring miljömärkningen Svanen kan du kika på deras video: https://www.youtube.com/watch?v=kKUrmqFyvIs
– Miljömärkningen KRAV:s mål är att maten ska ha mindre påverkan på miljön, innebära god djurhållning, vara fri från kemiska bekämpningsmedel och att de som framställer produkterna ska ha goda arbetsvillkor. Reglerna som behöver följas är många och du kan därför finna dessa i deras regelbok: https://www.krav.se/regler/regelboken/

Sociala märkningar

Utöver de tidigare nämnda finns det även sociala märkningar som används för att säkerställa att produkterna möter de ekonomiska, sociala och hållbara krav som ställs. Ett exempel på en sådan märkning är Fairtrade som ser till att de anställda som har varit med och framställt produkterna har goda levnadsvillkor. Det kan röra sig om livsmedel såsom kaffe, te eller bananer. Mer information om Fairtrade finns i denna video:

Vi kommer nog inte att se en minskning av miljömärkningar framöver utan tvärtom det motsatta. Kraven som ställs och antalet märkningar kommer förmodligen bara att öka och då gäller det att hålla koll på de som finns idag. Det gäller även att hålla sig uppdaterad då reglerna och kraven ständigt ändras.

Källor:
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar
https://www.nacka.se/boende-miljo/miljo-klimat-och-hallbarhet/steg-mot-ett-hallbart-nacka/miljomarkningar-ger-vagledning/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/det-har-ar-bra-miljoval
https://www.svanen.se/svanens-arbete/hur-funkar-det/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *